Duyu Bütünleme Eğitimi Nedir?

Duyu Bütünleme Eğitimi Nedir?
GİRİŞ

Duyu bütünleme eğitiminin tanımı “Günlük hayatta kullanmak için yapılan, vücuttan ve dış dünyadan alınan beyin seviyesinde organize edilen bir terapi” şeklinde yapılabilmektedir.

Duyu bütünleme eğitimi özel olarak gelişim bozuklukları için geliştirilmiş detaylar içermektedir.

Duyu bütünleme fonksiyon bozulmaları beyinde yer alan bazı işlevlerin yerine getirilmemesini içermektedir. Bu durum kişilerde bazı gelişim bozuklukları ortaya çıkaracaktır.

Duyu Bütünleme Eğitimi Genel Hatları

Eğitimde genel özellikler aşağıdaki maddelerde derlenmiştir:

 • Terapi içerisinde çocukların gelişimi daima ön planda tutulmaktadır.
 • Duyu deneyimlerinde çocukların eksiklikleri göz önüne alınmakta ve tedavi programları çizilmektedir.
 • Çocukların gelişimi sırasında duyu deneyimlerinin artması hedeflenmektedir. Beynin de duyu deneyimleri ile organizasyonu hedef alınmaktadır.
 • Duyu değişimleri ile ilgili yapılan işlemlerde plastisite ve beynin değişim kapasitesinden yararlanılmaktadır.
 • Beyinde aktivite yapılması için gerekli olan miktar, aktiveye karşı olan cevap ve aktivite zorunlulukları önemli bir yer teşkil etmektedir.
 • Duyu organizasyonunda çocuklar kendilerini kontrol edebilmeyi öğrenmektedir.
 • Bütünleme terapisinde yapılan plan ve duyu bütünleştirilmesi üzerinden hareket edilmektedir.
 • Tedavi sırasında belirli bir organizasyon yapılmakta, çevresel şartlar ve adaptif ilişkiler de istemli bozuklukların düzeltilmesini hedeflemektedir.
 • Terapi sırasında dikkat, hafıza, muhakeme sırası izlenerek eğitim verilmektedir.
 • Duyu bütünleme terapisinde çocukların ihtiyaç duyacağı yetenekler kazandırılmaktadır.
 • Terapi sırasında çocukların kendi davranışlarını başarılı bir şekilde yönlendirmesi beklenmelidir. Eğitimi yapan kişilerin lisans mezunu olması hedeflenmektedir.
 • Terapi sırasında çocukların motor becerilerinin ve akademik başarılarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Buna ek olarak çocukların öğrenme kapasitesini artırmak da amaçlar arasında yer almaktadır.
 • Duyu diyetleri ile destek sağlanmalıdır. Bazı eğitimlerde anneden destek alınabilmektedir.

Duyu Bütünleme Eğitiminin Fonksiyonel Gelişimi

Eğitimde fonksiyonel gelişim doğal bir sırada ilerlemektedir. Duyu bütünleme eğitimi sırasında ilgili sırayı takip etmek, başarıyı etkileyen en temel faktördür. Duyuların sırası şu şekildedir:

 • İlk ay primer duyular gelişmektedir. Dokunma, denge, hareket, pozisyon ve görsel duyumlar bu ayda gelişimini tamamlamaktadır.
 • Bebeklerin birinci yaşı temel algıların gelişebilmesi için idealdir.
 • İlk üç yaşta bazı motor beceriler gelişimini tamamlamaktadır. Görsel, işitsel ya da koordinasyon içeren aktiviteler bu yaşlar arasında yer almaktadır.
 • Altıncı yaş akademik yeteneklerin gelişmesi için idealdir. Tanıma, kendini ifade etme ve beyin gelişimini tamamlama bu yıllar arasındadır.

Duyu Bütünleme Bozuklukları

Duyu bütünlemenin bozulması şu faktörlere bağlıdır:

 • Davranışsal bozulmalar
 • Hiper aktivite
 • Sosyal sorunlar
 • Konuşma sorunları
 • İşitme sorunları
 • Psikolojik sorunlar

Duyu bütünleme eğitimi yukardaki sorunların düzeltilmesi amacı ile uygulanmaktadır.

KAYNAK: UŞAK HABER