İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir? Önemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Nedir? Önemi
GİRİŞ

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitiminin tanımı “Çalışanlara kendi sağlıklarını koruması için verilen bir eğitim” şeklinde yapılabilmektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi ile asıl amaç çalışanlara ruhsal ve bedensel açıdan karşılaşabilecekleri sorunları göstermektir. İş sırasında ortaya çıkabilecek risklerin farkına varılması bu eğitim sayesindedir. İşçilere sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratılmaktadır.

Yapılan bazı araştırmalar iş kazalarının çok büyük bir bölümünün insan hatasından kaynaklandığını ileri sürmektedir. Bu kazalar verilen bu eğitim sayesinde önlenebilmektedir. Türkiye sınırları içerisinde kazaların ölüm ile sonuçlandığı sektörlerin başında inşaat gelmektedir. İnşaatlarda yüksekten düşme nedeni ile pek çok hayat kaybedilmektedir. Bu nedenle eğitim sırasında inşaat çalışanlarına en çok yüksekten düşme ile ilgili eğitim verilmektedir.

Bu eğitimlerin amacı bireylere çalışma sahalarındaki tüm ekipmanları ayrıntılı bir şekilde anlatmaktır. Ekipmanların çalışma prensipleri, kullanımları, bakımları ve kontrolleri ile ilgili bilgiler eğitim içerisinde verilmektedir. İş sağlığı eğitimlerinin verimini ve kalıcılığını artırmak için farklı derslerden yararlanılmaktadır. Bu derslerde tehlikelerin sonuçlarını hissetmek, yapılacak olan uygulamaların önemini kavramak ve riskli durumları önceden hissedebilmek ön planda tutulmaktadır. Eğitim içerisinde uzmanlar ve deneyim sahipleri bilgi ve birikimlerini kursiyerlere aktarmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi İçeriği

Eğitim içeriği aşağıdaki maddelerde detaylı olarak açıklanmıştır:

 • Yüksek ile ilgili çalışma şartları,
 • Düşmeye sebep olabilecek durumlar,
 • Düşme nedenleri,
 • Yüksekte çalışırken oluşabilecek durumlar,
 • Bireylerin korunması için yöntemler,
 • Tehlikeli durumlarda alınacak önlemler,
 • Korkuluk, iskele ve merdiven gibi alanların aydınlatılması,
 • Sağlık güvenlik şirketleri ile ilgili detaylar,
 • Kişisel koruyucu ekipmanlar,
 • Teknik malzemeler,
 • Hijyenli bir alan oluşturmak,
 • Sağlıklı bir ortamda çalışmak.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde Devletin Rolü

Eğitimde devlete ait roller arasında aydınlatıcı ve teşvik edici görevler yer almaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi sırasında arabuluculuk da önemli bir yere sahiptir. Devletin en önemli etkinliği standartları düzenlemek ve gereken denetimleri sağlamaktır. Devlet politikası arasında kayıt dışı istihdamın önlenmesi, işçi sayısından bağımsız olarak herkesin hizmetten yararlanması yer almaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitiminde İşveren Rolü

Eğitimde işverene düşen rol çalışanların eğitimini, ilk yardım hizmet organizasyonunu ve güvenlik birimlerinin desteklenmesini kapsamaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi sırasında işverenler herhangi bir harcamadan kaçınmamalıdır. Özellikle de meslek kazaları ve iş kazalarının önlenebilmesi için eğitim büyük bir öneme sahiptir. Eğitimlerde her zaman önce insan temelli hareket edilmektedir.

KAYNAK: UŞAK HABER