Kaynaştırma Eğitimi Nedir? Özellikleri ve Faydaları

Kaynaştırma Eğitimi Nedir? Özellikleri ve Faydaları
GİRİŞ

Kaynaştırma eğitiminin tanımı “Kişiselleştirilmiş olarak verilen, engelli ve normal çocukların eğitimini amaçlayan, sosyal açıdan bütünleşme sunan bir faaliyet” şeklinde yapılabilmektedir.

Kaynaştırma eğitimi sayesinde diğer bireyler gibi engelli çocuklar da sosyal ilişkilerini güçlendirebilmektedir. Etrafa değer ve sevgi göstermek, farklı insanlar tarafından beğenilmek, takdir edilmek ve tek başına yaşayabilmek için kaynaştırma eğitimine gerek duyulmaktadır. Toplumsal bütünlüğün korunması, kalkınmanın sağlanması için bu eğitimden yararlanılmaktadır.

Kaynaştırma Eğitimi Amacı

Kaynaştırma eğitiminin yapılma nedeni temel olarak engelli bireylere yardımcı olmaktır. Eğitimde çocukları normal bireyler haline getirmek ve günlük hayata adapte etmek de esas alınmaktadır. Çocukların bilgi ve yetenekleri bu eğitim sonucunda en iyi şekilde kullanılabilmektedir. Toplum içerisinde konforlu yaşamak da kaynaştırma eğitiminin bir sonucudur.

Kaynaştırma Eğitimi Önemi

Kaynaştırma eğitiminin özellikleri arasında özel gereksinime ihtiyaç duyan çocukların yetiştirilmesi yer almaktadır. Kaynaştırma eğitimi ile çocuklar, kendi yaş grupları ile daha kolay anlaşabilmektedir. Bu sayede çocukların kendilerine olan güvenleri artacaktır. Sınıf ortamının düzenlenmesi için de kaynaştırma eğitiminden yararlanılmaktadır. Eğitim sayesinde çocukların sınıf içi başarı oranları yükselmektedir. Çocukların sınıfta takdir edilme ve sorumluluk davranışları da gelişmektedir.

Kaynaştırma Eğitiminin Çocuklar Üzerindeki Etkisi

Eğitimin etkisi çocuklar üzerinde oldukça fazladır. Eğitim sayesinde kazanılan bazı özellikler aşağıda yer almaktadır:

 • Çocuklar bu eğitim sayesinde kapasite hızlarında ilerleme yaşamaktadır.
 • Çocukların hem eğitsel hem de fiziksel anlamda ilerlemesi sağlanmaktadır.
 • Çocuklar hem uyum hem de kendilerine güven konusunda ilerleme göstermektedir.
 • Destek eğitimi, çocukların zayıf yönlerini yeterli düzeye getirebilmektedir.
 • Özgüven kazanma, takdir edilme, cesaret ve başarı gibi hisler kaynaştırma eğitiminden dolayı artmaktadır.
 • Çocuklar sosyal açıdan bütünleşebilmektedir.
 • Çocukların herhangi bir bilgiyi öğrenme hızları artacaktır.
 • Kendine güvenme ve cesaret gibi değerler zenginleşecektir.
 • Çocukların farklı ortamlara uyum sağlama süreçleri daha da hızlanacaktır.
 • Ergenlerin olumsuz davranışları bu eğitim sayesinde olumluya kayacaktır.
 • Normal öğrenciler ile bir arada çalışma isteği yükselecektir.
 • Çocuklarda büyük başarılara istek oluşacaktırç
 • Eğitime katılan özel çocuklar normal öğrencilerden bazı davranışları hızlı bir şekilde öğrenecektir.
 • Eğitim programlarına ek olarak aile, sosyal ve serbest etkinlikler de çocukların yararınadır.
 • Bu eğitim ile çocuklar engelli bireylere karşı hoşgörülü ve yardımsever yetişecektir.
 • Demokrasi ve ahlaki anlamda doğal ve saygılı bir süreç oluşacaktır.
 • Öğrenciler kendi yetersizliklerini görme ve bu yetersizlerin farkına vararak kısa süre içerisinde giderme davranışı göstermektedir.
 • Öğrenciler kaynaştırma eğitimi sonucunda liderlik ve model olma gibi duygularını geliştirmektedir.

KAYNAK: UŞAK HABER