TOKİ Başvurusunu Aynı Evden Kaç Kişi Yapabilir?

TOKİ Başvurusunu Aynı Evden Kaç Kişi Yapabilir?
GİRİŞ

Aynı evden TOKİ başvurusunda bulunabilecek olan kişi sayısı 1 olarak belirlenmiştir. Dolayısıyla TOKİ başvurusu için aynı hane halkı içerisinde tek bir kişiye başvuru yapabilme hakkı tanınır.

TOKİ Başvurusunu Aynı Evden Kaç Kişi Yapabilir? - Fakat tanınan imtiyazlar sonrasında; aynı hane içerisinde yaşayan, 18 yaşının üzerinde ve şartların tümünü sağlayan bir başka kişinin de başvuru yapabileceği duyurulmuştur.

Ailesiyle yaşayan biri TOKİ'ye başvurabilir mi?

Ailesiyle yaşayanlar için TOKİ başvurusu yapmak adına diğer şartlardan bağımsız farklı bir koşul daha öne sürülmez. Kısaca; 18 – 30 yaş aralığındaki her birey TOKİ başvurusu yapabilir de diyebiliriz. Çünkü TOKİ başvurularında kişinin ailesiyle yaşaması; hane halkının gelir düzeyi ile bağımsız şekilde hesaplanır. Fakat elbette başvuruda bulunacak olan kişinin diğer başvuru şartlarını karşılıyor olması mecburidir.

Eşinin Evi Olanlar TOKİ’ye Başvurabilir Mi?

Eşinin evi olanlar için TOKİ başvurusu yapmak bazı durumlarda geçerli bazı durumlarda ise geçerli değildir. Burada belirleyici unsur aile yapısından ziyade, kişinin kendi mal durumudur. Dolayısıyla aynı hane içerisinden tek bir başvuru kabul edilir fakat hane içerisinden herhangi biri diğer kişi adına da ortak başvuru yapabilir.

TOKİ’den Ev Alma Şartları Nelerdir?

TOKİ başvuru şartları arasında gösterilebilecek olan maddelerin en başında; herhangi bir konutun sahibi olmamak veya herhangi bir konut üzerinde hisse sahibi olmamak gelir. Konutu olmayan ya da herhangi bir mal veya mülkte hissesi bulunmayan pek çok kişi direkt olarak başvuru yapabilir. Bunun yanı sıra önemli görülen diğer TOKİ başvurusu şartları ise şunlardır:

  • İstanbul’da yaşayanlar için hane geliri 16.000 TL’nin altında olmalıdır.
  • Diğer şehirlerde yaşayanlar için ise yine hane gelirinin 14.000 TL’nin altında olması beklenir.
  • Hane içerisindeki birincil kişilerin üzerine ise herhangi bir yerde başka bir konut bulunmamalıdır.
  • Öte yandan bazı evrakların da başvuru esnasında verilmeleri zaruridir. Bu evraklar ise kişilerin mevcut durumlarına göre farklı seyredebilir. Kimlik fotokopisi herkesten talep edilen ilk evraktır. Fakat bunun yanı sıra kişi, eğer şehit ailesinden ise “hak sahipliği belgesi” ibraz eder. Benzer şekilde engelliler için “heyet raporu” emekliler için ise “emekli kimlik belgesi” temin edilir.

KAYNAK: UŞAK HABER