Hakaret Davası Nasıl Açılır?

Hakaret Davası Nasıl Açılır?
GİRİŞ

Hakaret davası açmak için başvurulması gereken iki yol vardır. Ceza davası ve Tazminat davası.

Ceza davası açmak için başvurulması gereken yetkili makam, ikametin bulunduğu ilde bulunan Cumhuriyet Başsavcılıklarıdır. Başvuru yapmak için bir şikâyet dilekçesi yazılır ve savcılığa bu dilekçe ile başvurulur. Hakaret suçlarında yetkili ve görevli mahkemeler Asliye Ceza Mahkemeleridir. Türk Ceza Kanunun 125. ile 131ç maddeleri arası hakaret suçlarına ayrılmıştır. Hakaret suçları isteğe bağlı ve takibi şikâyete bağlı olmayan suçlardır. Hakaret davası açmak için;

  • Yüz yüze, ses kaydıyla, iletişim araçlarıyla, sosyal medya aracılığı ile, görüntülü araçlarla, gıyabında, açık bir şekilde veya basın yayın organları aracılığı ile işlenmesi,
  • Eğer hakaret içeren fiilin mağduru, hakaret esnasında ortamda değilse, fiilin en az kişi tarafından duyulması ya da böyle bir ortamda gerçekleşmesi gerekir.

Tazminat davası, bizzat mağdur veya vekili tarafından mahkemeye talep dilekçesi verilmek suretiyle açılır.

Hakaret Suçu Nedir ve Nasıl İşlenir?

Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir;

  • Somut bir fiil veya olgu isnat edilmesi: Kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi durumudur. Örneğin bir şahsı hırsızlık yaptığını dile getirmek.
  • Genel veya soyut nitelikteki söz ve davranışlarla: Kişinin değersizleştirmesi ve rencide edilmesi. Örneğin birine sövmek.

Bir fiilin hakaret suçu sayılması için bunlardan en az birinin gerçekleşmesi gerekir. Bu eylemler, mağdurun onur, şeref ve saygınlığını zedeleyecek nitelikte olmalıdır.

Hakaret suçu, kişinin doğrudan kişilik haklarına saygısızlık yapılma durumudur. Bu sebeple tüzel kişilere (dernek, vakıf, siyasi partiler, spor kulüpleri, şirketler) hakaret davası açılamaz.

Hakaret Davası Cezası Kaç TL? 2022

Hakaret davası sonucu verilen cezalar en az 20 Türk lirası, en fazla 100 Türk lirası bir gün karşılığı olarak 5 günden az 730 günden fazla olarak hesaplanır. Bu durumda hâkimin hükmüne göre 100 Türk lira ile 73000 Türk lirası arasında cezaya tabii tutulabilir.

Hakaret davası sonucunda suçun nitelikli hallerinde cezası, 1 yıl ile 2 yıl arasındadır.

Hakaret Davası Kaç Yıl Sürer?

Hakaret suçu, şikâyete bağlı bir suç olduğundan şikâyet süresi, hakaret eden ve hakaret fiilinin öğrenildiği tarihten itibaren 6 aydır. Her durumda şikâyet hakkı fiilin gerçekleştiği tarihten, dava zaman aşımı süresi olan 8 yıl içerisinde kullanılmalıdır. Bu süre zarfında şikâyet hakkı kullanılmaz ise, bir daha bu konuya yönelik dava açmak mümkün değildir. Kamu görevlilerine ve Cumhurbaşkanına hakaret suçları şikayete tabi olmadığından, Cumhuriyet Başsavcısı tarafından herhangi bir izine gerek duyulmadan soruşturma başlatılır.

KAYNAK: UŞAK HABER