Çocuklarda Algılama Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?

Çocuklarda Algılama Bozukluğu Nasıl Tedavi Edilir?
GİRİŞ

Çocuklarda algı bozukluğu sorunu ve öğrenme güçlüğü olarak tanımlanan bu problemin tedavisinde, sorun yaşanan alana yönelik eğitim desteği verilmesi gerekir.

Çocuğun yaşadığı algı bozukluğu hangi alanda ise;

 • Okuma yazma,
 • Konuşma zorluğu,
 • Uyum zorluğu,
 • Algılama sorunu

gibi bu alanda eğitimi uzman ile birlikte desteklenmelidir. Aile ve çocuk, yakından gözlemlenerek, çocuğun zayıf olduğu alanlarda desteklenmesi ile ailenin yanlış yaklaşımlarının değiştirilmesi konusunda uzmanın desteği çok önemli bir etkendir.

Bununla birlikte, çocuğun özgüveni için, diğer yeteneklerini de geliştirmesine yardımcı olunması gerekir. Spor, müzik gibi durumlar, çocuğun özgüveninin gelişmesine destek sağlayacaktır.

Çocuklarda Algı Bozukluğu İçin Hangi Uzmana Gidilir?

Çocuklarda yaşanan algı bozukluğu için psikiyatrist desteği alınması gereklidir.

Çocuklarda Algı Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Çocuklarda yaşanan algı bozukluğu, genelde ilk belirtiler okul öncesinde ortaya çıkar ve çocuğun öğrenme güçlüğü tanısını algı bozukluğu ile beraber, ilkokul döneminde okuma-yazma gibi akademik beceriler konusunda zorlanmaya başlaması ile başlar.

Okul öncesinde:

 • Dün, bugün, yarın kavramlarını zor öğrenme, doğru kullanamama sorunu,
 • Sağını solunu öğrenememe sorunu,
 • Yaşadığı bir olayı sırasıyla aktaramama,
 • Çevreyi çok iyi tanıdığı halde yön bulmada zorlanma,
 • Ayakkabı bağlayamama,
 • Konuşurken bir veya daha fazla harfi doğru üretememe sorunları yaşanır.

Okul döneminde:

 • Okuma ya da yazma için harflerin ya da sayıların yönünü ters yazma, kelimeleri sondan başa doğru, sanki ayna görüntüsü gibi yazma
 • Harf atlayarak, kelimeyi eksik yazma, noktalı ve noktasız harfleri yanlış yazma
 • Okurken ya da yazarken harf karıştırma (b yerine d yazımı gibi)
 • Okurken sıklıkla bulunduğu yeri kaybetme ya da satır atlama
 • Yazı yazarken çok çabuk sıkılma
 • Sayıları ve matematik sembollerini öğrenememe
 • Basit işlemleri öğrenememe
 • Problemi anlayıp işleme geçirmede güçlük çekme
 • Çarpım tablosunu öğrenememe

Çocuklarda Öğrenme Güçlüğünün Türleri Nelerdir?

Çocuklarda öğrenme güçlüğü türleri şu şekilde aktarılabilir:

 • Okuma güçlüğü yaşama
 • Harf ve kelimeleri tanımada, okuma hızı ve akıcılığa uyum sağlamakta, genelde kelime becerilerinde sorunların gözlenmesi
 • Matematik öğrenme güçlüğü
 • Çocuğukların sayılarda, problem çözme konsuudna yaşanan sıkıntıya dair öğrenme güçlüğü,
 • Yazma güçlüğü

Bu sorunların genellikle yazma ve okuma bozukluğu beraberinde gözlemlenir. Bunlara ek olarak da hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi sorunlar da bunlara eşlik edebilir.

Yaşından daha az sayıda sözcük dağarcığına sahip olması, konuşma ve telaffuzlarda gecikme söz konusu ise ve hecelerin yerini değiştiriyorsa, dinleme ve izlemede de güçlük çekiliyorsa bu gibi algı bozukluğu durumlarında psikolog ya da psikiyatrist desteğin alınması gerekir.

KAYNAK: UŞAK HABER